Sok?czanin wicemistrzem
Zajrzyj również na www.fb.com/MikoloSokolka
www.MikoloSokolka.pl
piątek, 05 września 2014 16:55

W dniach 30-31 sierpnia na boiskach do siatkwki pla?owej OSiR w Sok?ce odby? si? turniej fina?owy Mistrzostw Wojewdztwa Podlaskiego w Siatkwce Pla?owej M??czyzn 2014.


Dwudniowe zmagania zwie?czy?y dwumiesi?czny cykl turniejw eliminacyjnych.

Droga do turnieju fina?owego prowadzi?a przez 3 turnieje eliminacyjne (Sok?ka 6.07, Bia?ystok 3 i 24.08), podczas ktrych zespo?y zdobywa?y punkty oraz cenne nagrody. Pierwszego dnia mistrzostw zawodnicy rywalizowali o prawo gry w niedzielnym ?cis?ym finale. Pogoda tego dnia nie rozpieszcza?a zawodnikw, m??cy deszcz oraz niska temperatura utrudnia?a gr? siatkarzom. Siedmiogodzinne zmagania wy?oni?y najlepszych 8 zespo?w: To?wi?ski/Gr?bowski, Za??ski/Awksientjuk, Ostaszewski/Abdel-Aziz, Ku?ma/Piszczatowski, Zaniewski/Groblewski, Zrajkowski/Roma?czuk, Czarnecki/Tomaszewski,Suchodo?a/Ma?achowski.

Drugiego dnia przy pi?knej s?onecznej pogodzie mistrzostwa oficjalnie otworzy? Wicemarsza?ek Wojewdztwa Podlaskiego Mieczys?aw Baszko.Niedzielny turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim (druga pora?ka eliminuje z turnieju). Pierwsza runda nie przynios?a ?adnych niespodzianek, we wszystkich 4 meczach zwyci??yli wy?ej rozstawieni faworyci.

Wyniki pierwszej rundy:
Zrajkowski/Roma?czuk Czarnecki/Tomaszewski 2 : 0 (21:13 ; 21:17)
Suchodo?a/Ma?achowski Ku?ma/Piszczatowski 2 : 0 (21:15 ; 21:16)
Za??ski/Awksientjuk Ostaszewski/Abdel-Aziz 2 : 1 (13:21 ; 21:11 ; 15:8)
Zaniewski/Groblewski To?wi?ski/Gr?bowski 2 : 1 (17:21 ; 21:9 ; 15:7)

Stawk? drugiej rundy by? ju?awans do p?fina?u, natomiast na przegranych czeka? mecz drugiej szansy z dru?ynami, ktre przegra?y swj pierwszy mecz. Na tym etapie rozgrywek spotka?y si? 4 najlepsze pary z rankingu, tak wi?c emocji nie mog?o zabrakn??. Co prawda w pierwszym meczu para Zrajkowski/Roma?czuk do?? g?adko pokona?a duet Suchodo?a/Ma?achowski, ale drugi mecz przynis? wiele emocji i dramaturgii. Po pierwszym secie wygranym nadspodziewanie g?adko przez par? Zaniewski/Groblewski oraz dobrym pocz?tku drugiego seta wydawa?o si?, ?e zesp? Za??ski/Awksientjuk nie jest w stanie odwrci? losw tego spotkania. Jednak zmiana taktyki i trudniejszy serwis sprawi?y, ?e o zwyci?stwie musia? decydowa? trzeci set. T? parti? mocnym akcentem rozpocz??duet Zaniewski/Groblewski (4:1 przy pierwszej zmianie stron). Dalsza cz??? seta przynios?a coraz wi?ksz? przewag?, a przy wyniku 9 : 1 para Za??ski/Awksientiuk skreczowa?a i z awansu do p?fina?u mogli cieszy? si? Krzysztof Zaniewski i Jakub Groblewski.

Wyniki drugiej rundy:
Zrajkowski/Roma?czuk Suchodo?a/Ma?achowski 2:0 (21:19 ; 21:11)
Zaniewski/Groblewski Za??ski/Awksientiuk 2:1 (21:9 ; 18:21 ; krecz przy wyniku 9:1)

Kolejnym etapem turnieju by?y pojedynki dru?yn, ktre przegra?y w pierwszej rundzie. Po wyrwnanym meczu para Ku?ma/Piszczatowski pokona?a 2:0reprezentantw Sok?ki, duet Czarnecki/Tomaszewski. Zwyci?stwo da?a im awans do meczu ?wier?fina?owego gdzieczeka? ju? zesp? Za??ski/Awksientju.

W drugim meczu tej rundy zmierzyli si? To?wi?ski/Gr?bowski oraz Ostaszewski/Abdel-Aziz.Ten mecz okaza? si? ostatnim w turniejudlapary To?wi?ski/Gr?bowski, a zwyci?zcy po krtkiej chwili przerwy rozpocz?li gr? o p?fina? z duetem Suchodo?a/Ma?achowski. Dwa mecze ?wier?fina?owe rozgrywane jednocze?nie mia?y zupe?nie inny przebieg. Na boisku g?wnym para Za??ski/Awksientiuk zwyci??y?a 2:0 i jedynie ko?cwka drugiego seta by?a do?? zaci?ta, natomiast na boisku drugim mia? miejsce bardzo zaci?ty pojedynek pomi?dzy Ostaszewski/Abdel-Aziz, a Suchodo?a/Ma?achowski. Po dwch setach by? remis 1 : 1, w trzecim decyduj?cym secie utrzymywa?a si? przewaga pary Ostaszewski/Abdel-Aziz. W ko?cwce seta po udanym bloku Amira Abdel-Aziz da? im prowadzenie 14:12 i wydawa?o si? ?e dwie pi?ki meczowe wystarcz? do zwyci?stwa. Jednak po chwili udany atak Micha?a Suchodo?y oraz autowy atak Amira sprawi? ?e na tablicy wynikw by? remi 14:14. Od tego momentu jednopunktoweprowadzenie zmienia?o si? jak w kalejdoskopie i gdy przewag? osi?ga?a dru?yna Suchodo?a/Ma?achowski, to znw ?wietnym blokiem oraz kontr? przeciwnicy odrobili straty i wyszli na prowadzenie 19:18. W tym momencie kapitalna gra Suchodo?y i Ma?achowskiego pozwoli?yprzechyli? szal?zwyci?stwa naswoj? stron? ko?cz?c seta wynikiem 21:19.

Wyniki meczw rundy przegrani na miejscach7-8:
Ku?ma/Piszczatowski Czarnecki/Tomaszewski 2:0 (21:14 ; 21:12)
Ostaszewski/Abdel-Aziz To?wi?ski/Gr?bowski 2:0 (21:15 ; 21:15)

Wyniki meczw rundy przegrani na miejscach 5-6:
Za??ski/Awksientjuk Ku?ma/Piszczatowski 2:0 (21:18 ; 23:21)
Suchodo?a/Ma?achowski Ostaszewski/Abdel-Aziz 2:1 (21:11 ; 14:21 ; 21:19)

W przerwie mi?dzy meczami DJ prowadz?cy imprez? organizowa? liczne zabawy i konkursy z nagrodami dla kibicw.

Po ponad 4 godzinach zmaga? poznali?my pary p?fina?owe:
Zrajkowski/Roma?czuk Za??ski/Awksientjuk,
Zaniewski/Groblewski Suchodo?a/Ma?achowski.

W pierwszym z p?fina?w na boisku g?wnymdo?? szybko i bez wi?kszych problemw zwyci??y?a para Zrajkowski/Roma?czuk.Natomiast na drugim boisku trwa? w tym czasie bardzo wyrwnany mecz. Na pocz?tku pierwszego seta do?? wyra?n? przewag? wypracowa?a para Zaniewski/Groblewski (7:3), lecz dalsza cz??? seta to bardzo wyrwnana gra i stopniowe odrabianie strat przez ambitnych Suchodo?a/Ma?achowski. Ko?cwka seta by?a rwnie? bardzozaci?ta, losy tej partii rozstrzyga?y si? na przewagi. Minimalnie lepszy okaza? si? duetSuchodo?a/Ma?achowski zwyci??aj?c 23:21. Drugi set rozpocz?? si? od rwnej walki, ?adna z dru?yn nie wypracowa?a znacz?cej przewagi. Dopiero w drugiej cz??ci seta Suchodo?a/Ma?achowski odskoczyli na 3 punkty 16:13 oraz 18:15.Zmiana taktyki i punktowe bloki Jakuba Groblewskiego sprawi?y, ?e na tablicy wynikw widnia? wynik 19:19.Po chwili as serwisowy da? pierwsz? pi?k? setow? Zaniewskiemu i Groblewskiemu. W pierwszym podej?ciu nie uda?o si? sko?czy? seta. Przy drugiej pi?ce setowej skuteczny blok Krzysztofa Zaniewskiego zako?czy? t?parti? 22:20. Trzeci set rozpocz?? si? od wyra?nej przewagi pary Zaniewski/Groblewski6:2, przy tym wyniku skurcz ?ydki z?apa? Micha?a Suchodo??. Interwencja pomocy medycznej pozwoli?a zawodnikowi gr? i po 5 minutach mecz zosta? wznowiony.Od tego momentu Zaniewski/Groblewski nie pozwolili ju? wydrze? sobie zwyci?stwa z r?k, autow? zagrywk? seta zako?czy? Micha? Suchodo?a.

Wyniki meczw p?fina?owych:
Zrajkowski/Roma?czuk Za??ski/Awksientjuk 2:0 (21:8 ; 21:11)
Zaniewski/Groblewski Suchodo?a/Ma?achowski 2:1 (21:23 ; 22:20 ; 15:10)

W meczu o 3 miejsce zawodnicy po konsultacji z s?dzi? g?wnym zdecydowali si? narozegrania spotkania w formie jednego seta. Wkrtkim pojedynku gr? okaza?a si? para Suchodo?a/Ma?achowski zdobywaj?c br?zowymedal mistrzostw wojewdztwa.

Fina?owe spotkanie zapowiada?owielkie emocje poniewa? w ostatnim turnieju eliminacyjnym zespo?y Zaniewski/Groblewskii Zrajkowski/Roma?czuk spotkali si? dwukrotnie(2:1 w pierwszej rundzie oraz 0:2 w finale). Mecz rozpocz?? si? odwyrwnanej gry, a prowadzenie zmienia?o si? bardzo szybko. Na prowadzenie6:4 wysz?a para Zrajkowski/Roma?czuk. po chwili dobra gra przeciwnikwpozwoli?a szybko zniwelowa? straty i wyj?? na prowadzenie 10:7. przy wyniku 12:14 skurcz ?ydki z?apa? Jakuba Groblewskiego.Przerwa medyczna i rozmasowanie mi??nia pozwoli?a mu kontynuowa? gr?, lecz wyra?nie wybici z rytmu zawodnicy nie byli ju? w stanie si? pozbiera? przegrywaj?c wyra?nie t? parti?. Drugi set to od pocz?tku wyra?na przewaga pary Zrajkowski/Roma?czuk. Wyra?ne by?o zm?czenie duetu Zaniewski/Groblewski, ktrzy mi?li za sob? trudy 6 meczw (17 setw) w czasie dwudniowych zawodw. Para Zrajkowski/Roma?czuk wykorzysta?a mo?liwo?? gry w niedziel? bez sobotnich rozgrywek grupowych, dzi?ki czemu do fina?u przyst?pili z wi?kszym zapasem si?. Drugi set nie przynis? ju? za wielu emocji i z mistrzostwa wojewdztwa cieszy? si? mog?a para Zrajkowski/Roma?czuk. Srebrny medal przypad? dla pary Zaniewski/Groblewski.

Podczas zako?czenia mistrzostwnagrody wr?czy? Zast?pca Dyrektora O?rodka Sportu i Rekreacji w Sok?ce Piotr Rygasiewicz.
Mistrzostwa zosta?y zorganizowane przy wsp?pracy O?rodka Sportu i Rekreacji w Sok?ce oraz Ucziowskiego Klubu Sportowego MIKOLO w Sok?ce. Organizacja w takiej oprawie by?a mo?liwa dzi?ki dotacji Urz?du Marsza?kowskiego Wojewdztwa Podlaskiego w Bia?ymstoku.

Klasyfikacja ko?cowa turnieju:
1. Sebastian Roma?czuk/Bartosz Zrajkowski
2. Krzysztof Zaniewski/Jakub Groblewski
3. Micha? Suchodo?a/Bartosz Ma?achowski
4. Damian Za??ski/Adam Awksientjuk
5. Amir Abdel-Aziz/Daniel Ostaszewski
5. (ex aequo) Rafa? Ku?ma/Patryk Piszczatowski
7. Artur To?wi?ski/?ukasz Gr?bowski
7. (ex aequo)Rafa? Czarnecki/Mateusz Tomaszewski

?rd?o artyku?u: OSiR w Sok?ce www.osir.sokolka.pl

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Tabela III liga

Terminarz III liga

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 

Mikolo na Facebooku

Skontaktuj si? z nami

Siedziba Klubu

Hala Sportowa przy Zespole Szk?
ul. Mickiewicza 11,
16-100 Sok?ka

Kontakt

klub@mikolosokolka.pl
redakcja@mikolosokolka.pl